Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
105
Прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність присутня на

Фахівці з прикладної фізики та наноматеріалів вміють проводити фундаментальні і прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, тобто всього того, що становить основу світу, в якому ми живемо. Наші випускники можуть розробляти і впроваджувати наукомісткі технології, новітні матеріали, зокрема наноматеріали, пристрої та системи в усі галузі нашого життя. Більше того, вони формують нові природничо-наукові знання про світ. Тому наші випускники, які отримали фундаментальну підготовку з фізики, математики, комп’ютерних дисциплін, іноземних мов та спеціалізовану підготовку в одному із напрямків: в галузі високих фізичних технологій, фізики живих систем або фізики енергетичних систем, працюють в провідних наукових установах світу та компаніях – лідерах наукового, технічного та технологічного прогресу.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Високі фізичні технології
Форма навчання: денна
Розробка і застосування високих фізичних технологій – це основа інноваційного розвитку суспільства. Обравши цю спеціалізацію, ти отримаєш компетентності та здатні розв’язувати широке коло задач та проблем: від створення та застосування наноструктурованих матеріалів, композитів, низькорозмірних систем до проблем детектування, зберігання та передачі інформації, від лазерного управління хімічною динамікою до зупинки світла, від фотонних кристалів до плаща-невидимки, від сонячної батареї до термоядерного реактора, від надпровідників до квантового комп’ютера та ін. Наші випускники займають гідні позиції в науково-дослідних установах найвищого рівня та провідних міжнародних компаніях інноваційного типу.
Фізика живих систем
Форма навчання: денна
Продовження життя людства та всього живого на нашій планеті неможливе без вивчення живої природи через фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльності, відтворення на всіх рівнях – від молекул, клітин, органів та тканин організмів, живих систем та біосфери в цілому. Отримавши фундаментальні знання з фізики, математики, інформатики, студенти вивчають основи анатомії і фізіології, молекулярну фізіологію, біофізику та біохімію клітин, біофізику складних систем, біофізику мембранних структур, нейрофізіологію тощо. Фахівці з фізики живих систем, в підготовці яких беруть участь провідні спеціалісти всесвітньо знаної української наукової школи біофізики, є бажаними в науково-дослідних та медичних установах по всьому світу.
Фізика новітніх джерел енергії
Форма навчання: денна
Сучасність ставить перед людством нові завдання, змушує замислитись над покращенням, модернізацією та створенням новітніх джерел енергії. Фахівцю, що створюватиме передові енергетичні технології, потрібні фундаментальні знання з природничих та технічних наук, математики, програмування. Саме тому міжнародний енергетичний сектор тісно співпрацює з кращими університетами світу, серед яких є і НТУУ «КПІ». Спеціалізація «Фізика новітніх джерел енергії» відповідає всім вимогам сучасного рівня освіти і відкриває великі перспективи випускникам як на міжнародному ринку праці, так і в науковому просторі.