Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
111
Математика
Спеціальність присутня на

Наскільки великі шанси виграти у казино? Як спрогнозувати коливання курсу акцій? В якому віці найкраще обирати другу половинку? На ці питання фортуни може дати відповідь теорія ймовірностей. На базі математичної статистики виникла нова актуарна математика, методи якої дозволяють передбачити виникнення страхових подій. Теорія випадкових процесів дозволяє прогнозувати майбутнє в умовах невизначеності. Існує безліч технічних застосувань, які потребують спеціалістів з теорії масового обслуговування, аналізу часових рядів та випадкових полів. Процес утворення кристалів, шифрування та декодування текстів, передача сигналів каналами зв’язку, розпізнання зображень – ці та інші важливі задачі неможливо розв’язати без знання методів теорії ймовірностей. Хочеш бути серед провідних фахівців у галузі математики? Спеціальність «Математика» в НТУУ «КПІ» - для тебе!

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Страхова та фінансова математика
Форма навчання: денна
Студенти вчаться досліджувати математичними засобами закономірності випадкових явищ і процесів. Випускники спеціалізації «Страхова та фінансова математика» можуть обіймати інженерно–технічні посади в закладах статистичної обробки даних та фінансових установах, у комерційних компаніях, які спеціалізуються на розробці й реалізації алгоритмів аналізу даних та супроводженні спеціалізованого програмного забезпечення, актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.
Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем
Форма навчання: денна
Що спільного м’ячиком, лазером, планетною системою, стрімким потоком води в річці, ракетою, біологічною популяцією та економічними законами розвитку фондового ринку? Все це динамічні системи, яким потрібен математичний апарату для опису функціонування та розвитку. У межах спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» студенти вивчають сучасні методи побудови і оптимізації математичних і комп’ютерних моделей; аналітичні та комп’ютерні методи дослідження динамічних систем; теорію детермінованого хаосу; комп’ютерні методи візуалізації та анімації динамічних процесів; математична теорія керування; моделювання задач математичної фізики. Магістри спеціалізації «Математичні та комп’ютерні методи в моделюванні динамічних систем» займаються розробкою нових технологій побудови комплексних математично-комп’ютерних методів і алгоритмів для дослідження та розв’язання складних задач оптимізації динамічних систем та ускладнених задач математичної фізики. Студенти навчаються за програмою академічної мобільності в країнах Євросоюзу.