Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
121
Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність присутня на

Прагнеш розробляти програмні продукти та мобільні додатки? Мариш програмуванням? Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» саме для тебе! Ти будеш вивчати сучасні методології та інструментарій проектування та розроблення програмного забезпечення інформаційних управляючих систем; математичні основи програмування; алгоритми та структури даних; об’єктно – орієнтоване, декларативне, системне, паралельне програмування, програмування на платформі .NET, web-програмування та web-дизайн; технології моделювання програмного забезпечення; системи керування базами даних; операційні системи; основи організації комп’ютерних мереж; технології захисту інформації, технології обробки графічної, текстової та мультимедійної інформації, методи оптимізації та прийняття проектних рішень, методи розробки та впровадження систем штучного інтелекту. Випускники працюють інженерами-програмістами, менеджерами програмних проектів в індустрії розробки програмних систем, замовного програмування і програмного аутсорсингу для фінансового, виробничого, телекомукаційного секторів економіки, освіти, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів та оборонної промисловості.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Програмне забезпечення розподілених систем
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають паралельні обчислення, об’єднаних в мережу комп’ютерів, грід-технології, хмарні обчислення, основи моделювання систем з нечіткими алгоритмами поведінки, формування і використання баз даних та знань, експлуатацію та програмування складних комп`ютерних мереж, розробки систем штучного інтелекту та отримують фундаментальні знання з програмування, математичного моделювання, новітніх інформаційних технологій. Особлива увага приділяється технологіям на основі платформи .NET. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в комп`ютерних центрах, в наукових закладах різних напрямів, банках та інших фінансових та ІТ-структурах провідними спеціалістами з розробки та використання інформаційних технологій та систем.
Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв
Форма навчання: денна
Поява планшетних комп’ютерів спричинила великий попит на програмне забезпечення для мобільних пристроїв та web-додатків. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення як серверної, так і клієнтської частини web-додатків, а також гібридних та нативних додатків для мобільних пристроїв. Студенти опановують основи програмування, конструювання та використання реляційних і постреляційних баз даних у web-додатках, сучасні засоби розробки та тестування web і мобільних додатків. Окрім того, вивчаються питання управління процесом створення програмних продуктів, забезпечення їх якості та організації командної роботи колективу програмістів.
Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують глибокі та всебічні знання з сучасної методології структурної декомпозиції робіт і створення оперативних планів роботи виробничих підрозділів при реалізації програмних проектів; управління змістом, термінами, вартістю та якістю, людськими ресурсами, ризиками при розробленні програмного забезпечення; використання мов опису архітектури і інтерфейсу, шаблонів, нотацій, стратегій і методів проектування програмного забезпечення, його структури і архітектури; тестування програмного забезпечення на модульному, інтеграційному і системному рівнях, орієнтованого на формальні специфікації, потоки даних, умови використання, тестування надійності, продуктивності; розробки проектної робочої технічної документації, оформлення закінчених проектних робіт, документування. Випускники можуть працювати скрізь, де розробляється, впроваджується, адаптується або експлуатується програмне забезпечення та різноманітні інформаційні технології, зокрема, як менеджери проектів, програмісти баз даних; прикладні програмісти та архітектори інформаційних систем.
Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та мереж» створена саме для тих, хто хоче опанувати сучасні інформаційні технології і стати художником програмного забезпечення, а не просто програмістом. Поряд із вивченням дисциплін інженерії програмного забезпечення відповідно до міжнародних стандартів на цій спеціалізації поглиблено вивчається також архітектура комп’ютерних систем та мереж. Особлива увага приділяється сучасним комп’ютерним мережам – як локальним, так і глобальним. На основі знань мереж вивчаються мережеві сервіси, хмарні технології. Отримавши такі знання та вміння, програміст вже нічого не боїться – він готовий створювати комп’ютерні системи зі смартфонів, ноутбуків, десктопів, серверів до рівня high-end.
Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем
Форма навчання: денна / заочна
Студенти в процесі навчання здобувають фундаментальні знання та навички – прикладні сервіси, програмні компоненти підтримки бізнес-процесів, засобів організації і підтримки сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, платформних рішень для проектування, управління і розвитку ІТ-інфраструктури, засобів проектування і реалізації програмних систем різноманітного функціонального призначення. Випускники працюють спеціалістами з програмування програмно-апаратних комплексів інформаційно-комунікаційних систем, розробниками програмного забезпечення, інтеграції інформаційно-комунікаційних систем, займаються підтримкою сервіс-орієнтованих архітектур програмного забезпечення, проектуванням, управлінням і розвитком ІТ-інфраструктури та керівниками програмних проектів.
Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем» дозволяє опанувати сучасні інформаційні та програмні технології проектування програмного забезпечення. Студенти вивчають алгоритми та структури даних, об'єктно-орієнтоване та системне програмування, JAVA – технології, операційні системи та системи управління базами даних і знань, організацію комп’ютерних систем та мереж, безпеку програм і даних, аналіз вимог та моделювання програмного забезпечення, методи проектування і забезпечення якості та надійності програмного забезпечення, менеджмент та економіку проектів програмного забезпечення інтелектуальних та робото технічних систем. Отримані знання та навички дозволяють розробляти прикладне програмне забезпечення у високотехнологічних та інноваційних галузях економіки. Випускники працюють архітекторами та менеджерами програмних проектів, системними архітекторами та адміністраторами інтелектуальних та робототехнічних систем, програмістами, Web-програмістами та спеціалістами з просування сайтів, фахівцями із забезпечення якості та тестування програмного забезпечення, менеджерами з продажу та впровадженню програмного забезпечення, адміністраторами баз даних, спеціалістами з безпеки та захисту даних та програм.
Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем
Форма навчання: денна
Об’єктом діяльності фахівців є проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем; розроблення та застосування об’єктно-орієнтованих інженерних методів проектування та конструювання складних програмних систем; проектування, розроблення, тестування, впровадження та супровід програмного забезпечення систем інтелектуального пошуку інформації (Information Retrieval, Data Mining, Text Mining), створення програмних методів ефективного оброблення, зберігання та захисту даних великих обсягів (Big Data), в тому числі мультимедійних даних (Multimedia та Mulsemedia).