Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
124
Системний аналіз
Спеціальність присутня на

Як ефективно вирішувати проблеми в еру панування інформаційних технологій? Які саме новітні досягнення науки та техніки обрати? Як розробити комп’ютерні системи обробки даних і навчити їх працювати? Якщо тебе цікавлять саме ці питання – обирай «Системний аналіз». Спеціальність базується на методології й досягненнях математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення проблем аналізу складних систем та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем. Він ґрунтується на принципах природничих та інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах. Випускники спеціальності «Системний аналіз» працюють у великих IT-компаніях, телекомунікаційних компаніях, транснаціональних та міжнародних корпораціях, консалтингових бюро й аналітичних агенціях.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Системний аналіз і управління
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Системний аналіз і управління» забезпечує підготовку висококваліфікованих системних аналітиків-математиків для вирішення різноманітних завдань управління складними динамічними процесами різної природи; відрізняється від інших спеціалізацій поглибленою математичною підготовкою; надає підготовку студентам в галузі теорії систем, математичних методів і програмних засобів моделювання та оптимізації складних процесів різної природи, оптимального та адаптивного управління. Робочий інструментарій системного аналітика — методологія системного аналізу, теорія керування, методи оптимізації, моделювання та прогнозування в динамічних системах.
Системний аналіз фінансового ринку
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Системний аналіз фінансового ринку» спрямована на підготовку фахівців, орієнтованих на створення систем прийняття рішень на основі поєднання методів математичного моделювання складних процесів нединамічної природи з методами їх якісного аналізу на засадах методології системного аналізу, методів теорії ризиків та технологічного передбачення, а також на розробку і впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Ключові результати навчання - вміння застосовувати принципи розроблення математичних моделей, методів, комп’ютерних технологій та інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень у наукових дослідженнях, проектно-конструкторської діяльності, управлінні технологічними, економічними та соціальними об’єктами.