Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
131
Прикладна механіка
Спеціальність присутня на

Без ґрунтовної інженерної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі абсолютно неможливо. Одержавши освіту за спеціальністю «прикладна механіка» ти зможеш працювати у будь-якій сфері й керувати надскладними виробничими процесами. Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки, інформаційних систем та технологій машинобудування й зварювання на базі сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки – це спеціальність «Прикладна механіка». Випускники працюють на підприємствах авіабудівної, машинобудівної, зварювальної галузей інженерами-програмістами, консультантами з інженерних питань, науковим співробітниками на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «BOEING», ДП Антонов, ВАТ «Гідросила», Банкнотно-монетний двір Національного банку України, ДХК «Арсенал», «Трактородеталь», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес», інженерами з продажу гідравлічного і пневматичного устаткування в компаніях Camozzi, Festo, Bosch-Rexroth та ін., вивчають ключові аспекти програмування та web-дизайну, впроваджують автоматизовані та комп’ютеризовані виробничі комплекси на базі сучасних цифрових технологій і комп’ютерної техніки та проектування роботизованих технології гарантує виготовлення зварних конструкцій з будь-яких матеріалів.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Динаміка і міцність машин
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Динаміка і міцність машин» передбачає вивчення методів та засобів дослідження динаміки і міцності машин й конструкцій різних галузей промисловості. Математичне та комп’ютерне моделювання поведінки технічних систем при статичних і динамічних термосилових навантаженнях, надійність та їх довговічність. Вивчення закономірностей, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки, чисельної математики та їх комп’ютерного моделювання. Наші випускники працюють інженерами, конструкторами, керівниками відділів, викладачами ВНЗ, інженерами з комп’ютеризованих систем на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.
Інформаційні системи та технології в машинобудуванні
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Інформаційні системи та технології машинобудування» передбачає вивчення студентами інформаційних Continuous Acquisition and Life Cycle Support, всіх особливостей застосування технологій супроводження життєвого циклу проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій. Виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень динаміки і надійності технічних систем авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багатоваріантних комп’ютерних спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів. Інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, прикладні пакети програм в галузі машинобудування, бази даних та знань. Здобута всебічна освіта дає можливість працювати: системним програмістом, інженером, конструктором, керівником відділу, викладачем ВНЗ, інженером-програмістом, консультантом з інженерних питань, науковим співробітником на фірмах «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», «Boing» та інших підприємствах міжнародного рівня.
Інженерія логістичних систем
Форма навчання: денна / заочна
Підготовка ведеться за технічним, економічним та інформаційним складником. Наші студенти вивчають сучасні методи комп’ютерного проектування, розрахунків і оптимізації обладнання логістичних систем з використанням CAD/CAE/PLМ технологій, системи моніторингу і діагностики їх технічного стану; розробляють енерго- і ресурсозберігаючі технології вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт; опановують організацію і управління матеріальними та інформаційними потоками; маркетинг і менеджмент логістичних систем. Випускники працюють інженерами, конструкторами, технічними експертами, менеджерами підприємств (транспорту, торгівлі, машинобудування, будівельної індустрії, металургії, баз, складів, портів, залізничних станцій, представництв закордонних фірм), інспекторами державних контролюючих органів, викладачами ВНЗ, головними інженерами, керівниками підприємств.
Технології машинобудування
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технологія машинобудування» передбачає вивчення студентами всіх сучасних методів проектування технологічних процесів машинобудівного виробництва, зокрема, автомобілебудування, енергетичного, металургійного, сільськогосподарського машинобудування, програмування та обслуговування верстатів з числовим програмним керуванням, робототехнічних комплексів, у тому числі вивчення сучасних пакетів автоматизованого проектування: AutoCAD, CAD/CAM систем: T-FLEX, Компас, Siemens NX, Delcam, Mastercam та сучасних мов програмування. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-програмістами з управління сучасним обладнанням, інженерами-дослідниками на машинобудівних підприємствах, науково-дослідних та проектних організаціях, що впливають на розвиток інших сфер людської діяльності і відображають рівень науково-технічного розвитку і обороноздатності всієї країни.
Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технології виготовлення деталей та складання вузлів літальних апаратів» передбачає вивчення студентами сучасних технологічних процесів виготовлення деталей і складання вузлів, що застосовуються в авіабудуванні, які орієнтовані на застосування верстатів з числовим програмним керуванням, використання комп’ютерного проектування та конструювання в системах автоматизованого проектування CAD/CAM CATIA/DELMIA (Dassault Systemes); спеціальні методи обробки титанових, алюмінієвих сплавів, композитних матеріалів та спеціальні методи складання; мови програмування. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-дослідниками на підприємствах авіабудування, науково-дослідних та проектних організаціях, що є стратегічно важливими і входять в одну з найбільш наукомістких, базових галузей національної економіки.
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Форма навчання: денна / заочна
Студенти отримують глибокі професійні знання з технологічної механіки пластичного формоутворення конструкцій, комп’ютеризованих систем моделювання, розрахунку та проектування технологічних процесів з металів, пластмас та композиційних матеріалів в наукоємному машинобудуванні, інтегрованих технологій прискореного виробництва (Rapid Tooling) виробів в дрібносерійному виробництві, конструювання наукоємних виробів, обладнання та оснащення для їх виробництва в найбільш поширених системах CAD/CAE, впровадження технологій виробів військового призначення, розробки та управління проектами створення виробів наукоємного виробництва. Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.
Обладнання та технології виробів з наноструктурних та композиційних матеріалів
Форма навчання: денна
Студенти отримують ґрунтовні знання з методів формоутворення конструкцій з шаруватих, волокнистих, порошкових, наноструктурних композиційних матеріалів. Вивчають основи технологічної механіки композиційних матеріалів, систем технологій проектування, виготовлення, випробування та утилізації конструкцій з композитів на металевій основі, порошкових та наноструктурних матеріалів, а також управління проектами створення оптимізованих конструкторсько-технологічних рішень конструкцій машинобудування з композитів. Випускники працюють в організаціях машинобудівної, авіабудівної та інших галузей промисловості та підприємствах різної форми власності: Банкнотно-монетний двір Національного банку України, АНТК ім. Антонова, ДП «Серійний завод «АНТОНОВ», ДХК «Артем», «Арсенал», АО «Мотор Січ», ДП ЗМКБ «Прогрес» та інші.
Технології та конструкції виробів спеціального призначення (магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Програма підготовки магістрів передбачає оволодіння знаннями та набуття навичок з організації виробництва, випробування та експлуатації виробів спеціального призначення — зразків стрілецького та артилерійського озброєння, засобів захисту людини та техніки, тощо. Фахівці отримують ґрунтовні професійні знання з конструкції, системи технологій та технологічного обладнання для виготовлення засобів спеціального призначення. Випускники працюють в науково-дослідних організаціях та підприємствах машинобудівної галузі України.
Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів» опановують фізико-математичні та технологічні основи процесів формоутворення виробів з різних, у тому числі й композитних матеріалів, включно з синтезом тривимірних виробів (Rapid Prototyping), управлінням фізико-механічними властивостями їх поверхневих шарів з використанням концентрованих джерел енергії (лазерного променю, електричного розряду, плазми тощо). Набувають уміння розробляти та проектувати технологічне обладнання, створювати й використовувати програми керування для виробничих комплексів на базі систем CAD, CAM, CAE. Випускники працюють керівниками державних структур, директорами підприємств та фахівцями у різних галузях промисловості: інженерами-дослідниками, конструкторами, технологами у науково-дослідних та проектних організаціях, що розробляють й впроваджують процеси і обладнання для фізико-технічної обробки матеріалів, цінуються як в Україні, так і за її межами.
Мехатронні системи в машинобудуванні
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Мехатронні системи в машинобудуванні» спрямована на вивчення студентами теоретичних та практичних основ автоматизації технічних об’єктів різного призначення засобами мехатроніки. До предметів їх діяльності входять укладання алгоритмів керування, синтез механічної та електронно-механічної частин систем, комп’ютерне проектування виконавчих, контролюючих та керуючих пристроїв, застосування мікропроцесорної техніки та контрольно-вимірювальної апаратури в засобах автоматизації. Підготовка студентів ведеться на базі дидактичного обладнання компаній «Festo», «Bosch-Rexroth» і «Siemens» з використанням прикладних програм (FluidSim, CoDeSys, FST, Zelio Soft та ін.). Ми готуємо інженерів-конструкторів, діяльність яких спрямована на проектування, дослідження, модернізацію і обслуговування автоматизованих систем в машинобудуванні, авіабудуванні, харчопереробній промисловості, транспорті, медичній та побутовій техніці та інших. Випускники працюють в дослідницьких інститутах, конструкторських бюро, технічних університетах (ДП «АНТОНОВ», ІМіЕСХ, НПК «Київський інститут автоматики» та ін.), представництвах та лабораторіях світових компаній («Festo», «Siemens», «Donaldson», «SMC», «Kostal» та ін.).
Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів
Форма навчання: денна / заочна
Гідравлічні і пневматичні системи приводів виконують найпотужніші, найшвидші та найточніші рухи в металургії, верстатах, автомобілях, літаках, сільськогосподарських машинах, автоматизованих виробництвах і інших технічних об’єктах. Студенти опановують механіку, гідравліку, гідроаеромеханіку, отримують знання з теорії автоматичного керування, комп’ютерного проектування та конструювання, стають фахівцями з розробки багатофункціональних та адаптивних гідравлічних та пневматичних пристроїв і систем з використанням AutoCAD, Solid Works, Matlab, MathCAD, CATIА, Компас 3D та ін. Випускники виконують експериментальні та модельні дослідження в лабораторіях та фірмах, що створюють та використовують сучасну техніку гідропневмоавтоматики, на підприємствах, чия діяльність пов’язана з гідравлічними та пневматичними системами особливого призначення (від космічної техніки до медицини та екології). Випускники спеціалізації обіймають фахові та керівні посади ВАТ «Гідросила», ДП «Антонов», працюють в інституті Гідромеханіки НАНУ, НДІПБ, представництвах найвідоміших виробників гідро- та пневмоприводу – «Festo», «Bosch-Rexroth», «Camozzi», «Kärcher», «Hansa Flex» та ін.
Машини і технології пакування
Форма навчання: денна
Велика увага приділяється практичним заняттям, на яких студенти створюють власний дизайн паковань, реалізовують її 3D-моделі, а потім проектують потрібне обладнання. Лабораторії мають сучасне паковальне обладнання, що використовується на провідних заводах та підприємствах. Під час навчання студенти набувають знань дизайну паковань, комп'ютерного моделювання та проектування, комп'ютерної графіки та промислового дизайну, кксплуатації та комп'ютерної діагностики паковального обладнання, менеджменту та маркетингу паковального обладнання, промислового менеджменту паковального обладнання, розробки об'єктно-орієнтованих систем для новітніх технологій паковання.
Технології та інжиніринг у зварюванні
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» надає фундаментальну підготовку із загальноінженерних та спеціальних дисциплін, що дозволяє випускникам розробляти новітні технології з’єднання сучасних матеріалів, включно з біологічними тканинами, вирішувати актуальні задачі виробництва конструкцій з будь-яких матеріалів. Впродовж навчання можлива підготовка фахівців за міжнародними програмами IWE, IWT, IWI. Випускники працюють керівниками, провідними спеціалістами підприємств нафтогазової, аерокосмічної, суднобудівної, металургійної, приладобудівної, машинобудівної та інших важливих галузей господарства; науковими дослідниками та розробниками досконалих зварювальних матеріалів, процесів, технологій; комп’ютеризованих та автоматизованих систем керування виробництвом.
Автоматизовані технологічні системи у зварюванні
Форма навчання: денна
Підготовка за спеціалізацією «Автоматизовані технологічні системи у зварюванні» формує фахівця з проектування, виготовлення та експлуатації складних електромеханічних комплексів, керованих потужними комп'ютерами із спеціалізованим програмним забезпеченням. Студенти вивчають комп’ютерну техніку, програмування, теорії автоматичного керування, електротехніку й електроніку, схемотехніку, механіку, основ матеріалознавства та цикл технологічних дисциплін. Випускники працюють розробниками автоматизованих технологічних систем, системними інтеграторами робототехнічного та новітнього устаткування для лазерного, плазмового, електронно-променевого зварювання на підприємствах машинобудівного, хімічного та оборонного комплексів, науково-дослідних та проектних організаціях.