Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
132
Матеріалознавство
Спеціальність присутня на

Інженер-матеріалознавець - один з найбільш знакових фахівців сучасності, адже жодна галузь - машинобудування, енергетика, електроніка, ракетна та космічна техніка, медицина та інші не можуть існувати без матеріалів, а значить і без фахівців, які їх створюють. Матеріали працюють за умов космічного холоду, надвисоких температур термоядерного реактору, в вакуумі та при високих тисках. Матеріали забезпечували прогрес людства на усіх етапах його розвитку і є визначальними і в наш час. Обравши спеціальність «Матеріалознавство» ти зможеш реалізувати себе у будь-якій сучасній промисловій сфері. Ми готуємо фахівців широкого профілю в галузі сучасних технологій на стику матеріалознавства, менеджменту, комп‘ютерних наук, медицини і біології.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Інженерія та нанотехнології покриттів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технологічні процеси створення функціональних поверхонь для потреб машинобудування, суднобудування, авіаційної та космічної промисловості, ремонтного виробництва, в тому числі технології нанесення вакуумних нано- та мікропокриттів, газотермічних покриттів, наплавлення тощо. Набувають знань та навичок щодо методів комп’ютерного моделювання та проектування обладнання для реалізації згаданих технологічних процесів. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-конструкторами, інженерами-дослідниками на виробництвах та в науково-дослідних організаціях, що розробляють та виготовляють вироби загальнопромислового та спеціального призначення із особливими вимогами до властивостей поверхонь.
Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Металофізичні процеси та їх комп’ютерне моделювання» опановують комп’ютерне конструювання і проводять експериментальні дослідження сучасних матеріалів, вивчають створення нанотехнологій для біомедичної інженерії, енергозберігаючих екологічних систем, мікро- та наноелектроніки, авіакосмічної та військової техніки, робототехніки, криміналістики. Ми готуємо фахівців широкого профілю в галузі сучасних технологій на стику матеріалознавства, менеджменту, комп‘ютерних наук, медицини і біології. Забезпечуємо поглиблену комп'ютерну підготовку для вирішення різноманітних задач з використанням комп’ютерних інформаційних технологій і обчислювальних експериментів. Наші випускники працюють у промисловості, техніці, науці, галузях спеціального програмування і мережевих технологій, банківській сфері, сферах державного управління та біомедичної інженерії.
Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні процеси та технології виготовлення та застосування композиційних, порошкових матеріалів та покриттів в машинобудуванні, енергетиці, ядерній енергетиці, космічній техніці та інших галузях, а також математичні моделі, комп’ютерні програм для створення матеріалів з наперед заданими властивостями і умов виготовлення з них виробів. Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням нових та наявних матеріалів та конструкцій, створювати приватні підприємства з відновлення та зміцнення деталей машин та механізмів напилюванням покриттів і виготовлення дефіцитних порошкових виробів із композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями.
Комп’ютерний дизайн матеріалів та нанотехнології
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають фундаментальні, фізико-хімічні та технологічні основи отримання нанодисперсних порошкових матеріалів та створення з них виробів для електроніки, біології, машинобудування, космічної техніки та багатьох інших галузей науки і техніки з використанням сучасних комп’ютерних технологій із застосуванням відповідних математичних моделей та програм. Випускники працюють в науково-дослідних організаціях, компаніях, які займаються створенням унікальних матеріалів з використанням нанодисперсних матеріалів та нанотехнологій.
Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Металознавство та комп’ютерне моделювання процесів термічної обробки» передбачає вивчення студентами всіх особливостей формування структури, властивостей металів, тонкощів термічної та хіміко-термічної обробки, а також комп’ютерного моделювання та прогнозування усіх процесів, які відбуваються протягом найрізноманітніших етапів створення новітніх матеріалів, в тому числі і нанорозмірного рівня, для їх використання в найсучасніших комп’ютерних та промислових технологіях. Наші спеціалісти працюють на провідних українських та європейських підприємствах в галузях машино-, авіа- та ракетобудування; наші випускники - провідні науковці в області енергетики, електроніки та медицини.