Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
133
Галузеве машинобудування
Спеціальність присутня на

Існує міф, що машинобудування – це спеціальність, на якій вчать будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Галузеве машинобудування – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах НТУУ «КПІ» навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких верстатів, промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації української промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навики високо цінуються роботодавцями.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Технології комп'ютерного конструювання верстатів, роботів та машин
Форма навчання: денна / заочна
Студенти оволодівають сучасними пакетами прикладних програм для розробки креслень, твердотільних 3D-моделей конструкцій будь-якої складності, проведення їх перевірочних розрахунків на етапі розробки та проектування. Окрема увага приділяється моделюванню роботи механізмів та машин в умовах, наближених до реальних, з урахуванням динамічних процесів, що виникають під час їх експлуатації. Наші випускники працюють у різноманітніших галузях машинобудування: на заводах та приватних підприємствах, серед яких «Вентиляційні системи», «Маяк», ПАТ НВП «Більшовик», ТОВ «Редукторні механізми», у світових компанія й українських стартапах.
Інструментальні системи та технології формоутворення деталей
Форма навчання: денна
На основі отриманих базових знань з фізико-математичної підготовки та механіки вивчається спеціальна та комп’ютерна підготовка інструментального виробництва, проектування та 3D-моделювання складнопрофільних виробів та інструментальних систем, їх оптимізація та удосконалення. Комп’ютерна підготовка фахівців з систем автоматизованого проектування та автоматизованого виробництва інструментальних систем здійснюється на базі спільних навчальних центрів CAD/CAM технологій НТУУ «КПІ»-Autodesk та НТУУ «КПІ»-Delcam, де вивчається програмна продукція цих фірм (AutoCAD, Inventor, Simulation, PowerMILL, ArtCAM). Спеціальна науково-практична підготовка відбувається на базі ДП «Антонов» та Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.
Інженерний дизайн ( магістерська програма)
Форма навчання: денна / заочна
Студенти одержують ґрунтовні знання з механічної інженерії, художнього конструювання, що підкріплено наскрізною комп’ютерною підготовкою, вивчають дисципліни з сучасного матеріалознавства, інтегрованих технологій, обладнання і оснастки, дизайну та реінжинірингу. Основа спеціалізації - художнє конструювання машин для різних галузей з урахуванням естетики, ергономіки, функціональності. Поглиблено вивчаються дисципліни комп’ютерної підтримки інженерної діяльності - програмування обладнання з ЧПК, автоматизація інженерного дизайну в Autodesk (Fusion 360, Inventor, 3DS Max Design, Vault Basic тощо), технології тривимірного друку. Студенти беруть активну участь в міжнародних інженерно-спортивних проектах, серед яких «Формула Студент». Роботодавці – ДП «Антонов», «Boeing», «Skoda Auto», «Sandvik», «SecoTools», «ISCAR» тощо.
Комп’ютеризовані поліграфічні системи
Форма навчання: денна / заочна
Найбільші поліграфічні виробництва світу не здатні працювати без фахових інженерних кадрів – фахівців із поліграфічного устаткування та комп’ютеризованих систем створення друкованої продукції. Обравши спеціалізацію «Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси», майбутні студенти опановують усі засади поліграфічного виробництва, вчаться працювати з новітнім устаткуванням та програмувати надсучасне поліграфічне обладнання. Випускники працюють на поліграфічних виробництвах, у друкарнях і видавництвах, у лабораторія сучасних видів друку, впроваджують новітні технології в поліграфію й допомагають розвивати інформаційне суспільство в Україні та світі.
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів
Форма навчання: денна
Полімерні матеріали присутні у всіх сферах нашого побуту і техніки. Виробництво пластмас і полімерів розвивається гігантськими темпами. Під час навчання студенти набувають знань системах автоматизованого проектування, комп'ютерного моделювання та проектування, комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексах, комп'ютерної графіці та промисловому дизайні, експлуатації та комп'ютерної діагностиці обладнання, менеджменті та маркетингу нових конструкційних матеріалів, промисловому менеджменті обладнання хімічних виробництв, розробці об'єктно-орієнтованих систем для новітніх технологій.
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва
Форма навчання: денна
Студенти вивчають сучасні технології створення екологічно безпечного, енергоефективного та конкурентноздатного обладнання для целюлозо-паперових та хімічних виробництв із застосуванням комп’ютерного проектування та моделювання у CAD-системах, програмування у середовищах MathCAD, MathLab, Delfi, Pascal, QBasic. Здійснюють комп’ютерне проектування обладнання галузі у середовищах КОМПАС 2D і 3D та AutoCAD. Виконують впровадження, експлуатацію, модернізацію та технічний аудит технологічного устаткування целюлозо-паперового та інших вітчизняних і закордонних виробництв. Наші випускники працюють інженерами технологами, конструкторами, механіками на підприємствах целюлозо-паперових, хімічних, харчових та біотехнологічних виробництв, в інжинірингових компаніях та міжнародних корпораціях, які виробляють, здійснюють експертизу та постачання сучасного обладнання.
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
Форма навчання: денна
При навчанні перевага надається технологічним розрахункам фізичних процесів з метою модернізації обладнання та технології підприємств у напрямах економії ресурсів та енергії. Крім того, увага приділяється конструюванню та технології апаратобудування. Потужна матеріально-технічна база та наукова школа дозволяють підготувати спеціалістів світового рівня, що вільно володіють сучасним програмним забезпеченням з моделювання процесів та проектування машин. Під час навчання студенти активно залучаються до дослідницьких та конструкторських робіт за державними і приватними контрактами.
Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв
Форма навчання: денна / заочна
Для отримання сучасних лікарських препаратів в фармацевтичній промисловості використовується обладнання для синтезу, очистки, отримання готових лікарських форм. Студенти вивчають такі дисципліни, як автоматизація фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, обладнання для біотехнологічного очищення води, ремонт і монтаж фармацевтичного та біотехнологічного обладнання, розрахунок і конструювання спеціального обладнання, устаткування мембранної і холодильної техніки та ін. В процесі навчання опановуються сучасні програми: AutoCAD, Компас, MathCAD, ANSYS, MathLab. Випускники працюють інженерами-технологами, інженерами-механіками, інженерами із стандартизації та якості на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної харчової та сільськогосподарської промисловості, у провідних фармацевтичних та біотехнологічних компаніях світу.