Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
136
Металургія
Спеціальність присутня на

Секрети виготовлення і обробки металів – одна з найстародавніших професій, яку людство опановувало в усі часи. Зараз метал використовується для виготовлення різноманітних товарів, приладів та устаткування – від скріпок і виделок до автомобілів і ракет. Виробництво металів – це галузь, яка забезпечує найбільший відсоток валютних надходжень в Україну і постійно потребує фахівців у даній області. Ти хочеш пізнати мистецтво виготовлення та застосування металів? Тоді спеціальність «Металургія» - саме для тебе!

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Спеціальна металургія
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Спеціальна металургія» вивчають процеси отримання продукції із металів і сплавів високої якості за допомогою електрошлакових, вакуумних, плазмових, електронно-променевих технологій та електромагнітної обробки розплавів. Займаються проектуванням, моделюванням, оптимізацією, автоматизацією виробничих процесів, стандартизацією та сертифікацією продукції, питаннями контролю і забезпечення якості. Отримують навички використання сучасних пакетів автоматизованого проектування, моделювання і програмування, а саме - Visual Studio, MathCAD, AutoCAD, ArchiCAD, Компас-3D, SolidWorks. Наші випускники працюють на провідних посадах в державних та приватних підприємствах, науково-дослідних інститутах України і зарубіжжя.
Комп’ютеризовані процеси лиття
Форма навчання: денна / заочна
Сучасний кваліфікований фахівець-ливарник – програміст, менеджер, економіст, винахідник нових методів виготовлення виробів з металевих та неметалевих матеріалів. У процесі навчання студенти набувають знань з програмування, будови комп’ютерних систем та мереж, структури та принципів функціонування складових комп’ютера, периферійних пристроїв, що забезпечують контроль, керування та автоматизацію технологічних процесів. Вивчаються сучасні напрями використання комп’ютерних технологій – об'ємне проектування, прототипування та моделювання з використанням програмних продуктів AutoCad, 3D-Max, Компас, SolidWorks, Delkam, Magmasoft. Випускники мають гарантовану можливість працювати на підприємствах різного профілю, у центральних заводських лабораторіях, навчальних закладах на посадах програмістів, технологів, конструкторів, наукових співробітників, а також відкривати власну справу.
Художнє та ювелірне литво
Форма навчання: денна / заочна
Художнє та ювелірне литво є однією з галузей технічної творчості світової культури. Спектр використання технологій художнього литва в сучасних умовах є надзвичайно широким - від потреб архітектури, скульптури до ювелірного мистецтва. Підготовка фахівців з цієї спеціалізації передбачає вивчення сплавів благородних металів, сучасні технології отримання виробів з таких матеріалів, дорогоцінні та доробні камені, способи їх оброблення тощо. Особливу увагу в підготовці фахівців з цієї спеціалізації приділяють проектуванню та моделюванню процесів отримання художніх та ювелірних виробів, їх дизайну з використанням комп’ютерних програм. Випускники мають гарантовану можливість працювати на підприємствах художнього, ювелірного та іншого профілю на посадах дизайнерів, технологів, конструкторів в галузі 3D-моделювання та прототипування, а також відкрити власну справу.
Комп’ютеризовані технології порошкової металургії
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають фундаментальні та технологічні основи інженерної справи, математичні моделі, комп’ютерні програми створення порошкових матеріалів (конструкційних, інструментальних, жаростійких, зносостійких, триботехнічних, медичного призначення та багато інших) з притаманними тільки їм унікальними, наперед заданими властивостями для використання у різноманітних галузях науки і техніки, методи проведення науково-дослідних робіт, обробки експериментальних даних), а також технологічне та дослідницьке обладнання. Випускники можуть працювати в науково дослідних та проектних організаціях, підприємствах, які займаються створенням, удосконаленням, виготовленням порошкових виробів.