Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
144
Теплоенергетика
Спеціальність присутня на

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки. Все це потребує ґрунтовної фізико-математичної, комп’ютерної та інженерної підготовки, знання іноземних мов, уміння працювати з сучасним програмним забезпеченням (Компаc, AutoCAD, MathCad, ANSYS Fluent, ESATAN-TMS). Завдяки розвиненій науковій базі студенти мають унікальну можливість брати участь у вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектах. Випускники спеціальності обіймають керівні посади в установах НАН України, проектно-конструкторських організаціях, провідних вітчизняних та іноземних енергетичних та інноваційних компаніях. Під керівництвом таких фахівців впроваджуються заходи з енергоефективності та розвиток альтернативної енергетики.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Енергетичний менеджмент та інжиніринг
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають сучасні технології управління процесами виробництва, розподілу і використання енергії, теплотехніку, електротехніку, обчислювальну техніку, енергетичний аудит, тепло-, електропостачання, енергозбереження, економіку та менеджменту. Оволодівають сучасними програмними пакетами AutoCAD, Mathcad, Matlab, Ansys Fluent, Energyplan, Retscreen, Kan OZC, SolidWorks, Auditor SDG та ін. Випускники працюють у державних установах, наукових інститутах та компаніях, які вирішують проблеми енергозбереження та займаються енергоаудитом; у комунальних підприємствах при районних та місцевих адміністраціях - у відділах по забезпеченню теплопостачання, електропостачання, впровадженню енергозберігаючих технологій; на промислових підприємствах - у відділах головного енергетика та у будь-яких компаніях, які займаються виробництвом та продажем теплоенергетичного обладнання.
Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження
Форма навчання: денна / заочна
Фахівці за цією спеціалізацією можуть здійснювати організаційне керівництво виробничо-технологічною, проектно-конструкторською та науково-дослідною діяльністю з розробки, впровадження, монтажу, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, модернізації теплоенергетичного енерговиробного та енергоспоживчого обладнання, установок та систем на промислових підприємствах, будовах, житлових масивах, об’єктах агропромислового комплексу, електричних станціях, об’єктах промислового виробництва, розподілу енергоносіїв, захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва. Для даної спеціалізації характерна націленість на управління системами теплопостачання, підтримання комфорту умов об’єктів промислової та муніципальної теплоенергетики, підвищення їх енергетичної ефективності та екологічної безпеки.
Теплофізика
Форма навчання: денна
Студенти орієнтовані на дослідження процесів тепломасопереносу, розробку теплообмінних пристроїв, систем термостабілізації в об’єктах енергетики, авіаційно-космічної техніки, транспорту та будівництва. Поставлені задачі розв’язуються як експериментально, так методами моделювання теплофізичних процесів за допомогою сучасних комп'ютерних програмних комплексів.
Теплові електричні станції та установки
Форма навчання: денна
Випускники спеціалізації працюють зі складними енергетичними об'єктами, здійснюють експлуатацію та управління енергетичними установками, монтаж, ремонт та налагодження енергетичного обладнання теплових електростанцій та промислових підприємств, проектують складні енергетичні об'єкти, ведуть наукову діяльність в профільних інститутах Національної академії наук України та у вищих навчальних закладах.