Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
161
Хімічні технології та інженерія
Спеціальність присутня на

Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів
  3. Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» передбачає вивчення студентами найновітніших технологій виробництва картонно-паперової продукції, способів отримання волокнистих напівфабрикатів (целюлоза, напівцелюлоза, деревна маса) з рослинної сировини, методів їх подальшого хімічного перероблення (етери та естери, наноцелюлоза, сорбційні та фільтрувальні матеріали), сучасних технологічних процесів виробництва різних видів продуктів на їх основі. Ми готуємо інженерів-технологів, хіміків-технологів, інженерів-дослідників для підприємств целюлозно-паперової галузі, природоохоронних організацій, науково-дослідних і проектних інститутів, що розробляють, модернізують та впроваджують технологічні потоки з отримання напівфабрикатів чи виробництва плит і пластиків, паперу та картону.
Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
Форма навчання: денна
Студенти працюють із проблематиками та научними тематиками: одержання питної води, водопідготовка, очищення стічних вод; біотехнологічні процеси в хімічній технології і фармації; наукові і технологічні основи синтезу нових класів каталізаторів, сорбентів, коагулянтів, продуктів нафтохімії та нанохімії, процеси екологічного каталізу. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Екософт», «РівнеАзот».
Хімічні технології органічних речовин
Форма навчання: денна
Студенти отримують спеціальні фахові знання з таких дисциплін: технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу – механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Укроргсинтез».
Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
Форма навчання: денна
Студенти здобувають фахові знання в області аналітичного дослідження якості харчових добавок та косметичних засобів, що гарантовано дозволяє стати засновниками нових конкурентоспроможних кампаній на ринку парфумерно-косметичної продукції, миючих засобів, харчових добавок. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив».
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
Форма навчання: денна
Фундаментальна підготовка з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства; проектуванням новітніх технологій на основі сучасних матеріалів; розробка нових технологій захисту металів від корозії, завдяки чому спеціалісти-електрохіміки здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, впроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, впроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в галузі суміжних технологій. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив», «Екософт», ПАТ «Київський завод «РАДАР».
Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
Форма навчання: денна
Студенти отримують знання в галузі хімічних технологій неорганічних керамічних матеріалів: одержання сучасних керамічних матеріалів з заданими властивостями для нової техніки; розробка керамічних мембран та сорбентів для очистки та захисту водних ресурсів від забруднення; розробка наноматеріалів на основі природних мінералів; вирішення проблем ресурсо- та енергозбереження, екології (утилізація відходів); оптимізація технології виробництва різних видів будівельної кераміки та скла. Випускники працюють у провідних вітчизняних та світових компаніях, серед яких фармацевтична фірма «Дарниця», ДП «Київський авіаційний завод «АВІАНТ», «Ветропак - Гостомельський Склозавод», РМ ІНВЕСТ («Атем»), ПТК ООО Агромат, Terrasoft (Україна), БІОХІМАКТ (Україна), ТОВ НВП Укроргсинтез Ltd. Enamine, «KEMPERIT GmbH», ТОВ «Агромат-Декор», Київський вітамінний завод.
Хімічні технології неорганічних і органічних в’яжучих матеріалів
Форма навчання: денна / заочна
Набуті в процесі навчання фундаментальні теоретичні знання та практичний досвід у сфері технологічної та наукової діяльності дозволять випускникам працювати на заводах по виробництву цементу, гіпсу, вапна, бетону та бетонних виробів на посадах технологів, технічних директорів; на підприємствах з виготовлення виробів з пластику, лакофарбових виробництвах на посадах технологів, технічних директорів; вести педагогічну діяльність у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах; займатися науковою діяльністю у вітчизняних науково-дослідних інститутах НАН України та зарубіжних університетах. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив».
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Форма навчання: денна
Набуті в процесі навчання фундаментальні теоретичні знання та практичний досвід у сфері технологічної та наукової діяльності дозволять випускникам працювати на заводах по виробництву цементу, гіпсу, вапна, бетону та бетонних виробів на посадах технологів, технічних директорів; на підприємствах з виготовлення виробів з пластику, лакофарбових виробництвах на посадах технологів, технічних директорів; вести педагогічну діяльність у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах; займатися науковою діяльністю у вітчизняних науково-дослідних інститутах НАН України та зарубіжних університетах. Випускники працюють у провідних українських та світових компаніях, серед яких «ALT Europe Group», ПАТ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив».