Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
162
Біотехнології та біоінженерія
Спеціальність присутня на

Біотехнологія та біоінженерія - міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю спеціальність ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженеріїї, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Хочеш зробити цей світ кращим? Обирай спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»!

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Біологія – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Математика – не менше 100 балів
  3. Хімія або Математика – не менше 125 балів за умови, що Біологія – не менше 100 балів
Промислова біотехнологія
Форма навчання: денна / заочна
Промислова біотехнологія – галузь промисловості і науки, що використовує клітини мікроорганізмів, рослин і тварин, а також біологічні процеси для виробництва практично цінних продуктів (антибіотиків, біодобрив, вакцин тощо). Ця спеціалізація передбачає вивчення студентами основних типів клітин та клітинних процесів, способів модифікації біологічних обєктів, опанування принципів розробки біопрепаратів та технологій їх виробництва. Наші випускники працюють на провідних промислових підприємствах біотехнолологічної та фармацевтичної галузі, викладають у вищих навчальних закладах, створюють нові препарати та технології у наукових інститутах України та зарубіжжя.
Молекулярна біотехнологія
Форма навчання: денна
Студенти отримують поглиблені фундаментальні знання з дисциплін біологічного, загально природничого та інженерного спрямування, базову сучасну підготовку з програмного забезпечення досліджень в біотехнології, вивчаючи такі фахові курси: молекулярна біологія, біоінформатика, молекулярна біофізика, генетичні алгоритми, структура і функції позаклітинного матриксу тощо. Випускники кафедри можуть працювати в наукових установах у сфері нанобіотехнологій, біохімії, молекулярної біології, клітинної інженерії, медичної діагностики, на біотехнологічних, фармацевтичних, сільськогосподарських, медичних, харчових підприємствах, у ІТ-компаніях, контрольно-аналітичних лабораторіях, центрах сертифікації продукції в Україні та за її межами.
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» передбачає вивчення студентами базових дисциплін хімічного, біологічного та інженерного напрямків, а також сучасних технологій переробки відходів різного походження та спеціально вирощеної біомаси в енергоносії та корисні речовини, які можуть замінити синтетичні аналоги, одержані з природного газу та нафти; нових технологій очищення стічної води, проектування очисних споруд, фото- та біореакторів; методи генної інженерії для одержання організмів із заданими властивостями, сучасних біохімічних методів аналізу. Наші випускники працюють на підприємствах фармацевтичної, харчової, біоенергетичної промисловості, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних інститутах України та зарубіжжя.