Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
163
Біомедична інженерія
Спеціальність присутня на

Біомедична інженерія — галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання, засоби і методи для створення, вдосконалення і дослідження природних і штучних біологічних об’єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини. Випускники можуть працювати інженерами, керівниками інженерних служб, науковими співробітниками та консультантами в системі НАН, НАМН та МОЗ України, у комерційних медичних та фармацевтичних організаціях, брати участь у міждержавних науково-технічних програмах з впровадження нових інженерних технологій у практику охорони здоров’я.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Хімія – не менше 100 балів
  3. Фізика або Хімія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Біомедична інформатика
Форма навчання: денна
Студенти отримують знання з інженерії, біології, біомеханічних принципів проектування, розробки та оцінки біологічних та медичних систем і продуктів. Майбутні фахівці поглиблено вивчають новітні інформаційні технології та ресурси, необхідні для створення і обслуговування апаратно-програмних засобів, розроблення і застосування комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створення та супроводу системного програмного забезпечення в галузі біомедичної інженерії.
Реабілітаційна інженерія
Форма навчання: денна
Підготовка студентів базується на застосуванні біоінженерії, приладобудування, біомеханіки, робототехніки, біоматеріалознавства, а також тканинної, клітинної інженерії й нанотехнологій для реалізації реконструктивно-відновлювальних технологій, вивчення, розробки і вдосконалення засобів і методів заміни, відновлення і підтримання структури та функцій органів і систем організму, розробки та експлуатації технічних засобів фізичної реабілітації.
Клінічна інженерія
Форма навчання: денна
Навчання студентів направлено на отримання інженерно-технічних знань, умінь і навичок для створення засобів і методів розробки, вдосконалення та дослідження біологічних і медичних об'єктів, техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій і технічних систем діагностики, лікування, реабілітації і профілактики захворювань людини, а також програмного забезпечення та інформаційних технологій для вирішення прикладних і фундаментальних проблем біології і медицини.