Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
171
Електроніка
Спеціальність присутня на

Електроніка панує в усіх сферах нашого життя – без неї неможливо уявити ані сучасне виробництво, ані IT-компанію, ані орбітальну станцію. Студенти спеціальності «Електроніка» вивчають властивості матеріалів електроніки та акустики, технологічні процеси, принцип дії елементів, компонентів, типових схем приладів та функціональних вузлів. Вони точно знають, як застосовувати на практиці технологічне, вимірювальне обладнання та устаткування електронної та акустичної техніки, комп’ютерні системи та програмні засоби. У випускників формуються всі необхідні для успішної професійної діяльності компетентності: використання технологій, матеріалів та приладів електронної та акустичної техніки; конструювання, виготовлення, випробовування, монтаж та установлення, експлуатація, відновлення та модернізація електронної та акустичної апаратури.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Електронні прилади та пристрої
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Електронні прилади та пристрої» вивчають фізику процесів твердотільних, вакуумних та плазмових приладів та методів фізико-топологічного математичного моделювання; вчаться створювати тривимірні комп’ютерні моделі приладів та досліджувати їх в середовищі Comsol Multiphysics, SolidWorks та ін. Вивчаються системи прикладного та космічного телебачення, фотоакустичної діагностики, комп'ютерної обробки зображень, багаторівневе програмування електронні системи та робототехніку на базі Arduino, обробку та захист інформації, банківські системи електронних розрахунків, системи штучного інтелекту та ін. Випускники працюють у сфері досліджень, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів та пристроїв широкого призначення.
Електронні системи
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні системи» - це сучасні методи розробки та проектування: мікропроцесорних пристроїв та систем керування різноманітного призначення; електронних систем керування та регулювання. Студенти вивчають методи аналізу та синтезу, принципи дії пристроїв та систем перетворення параметрів електричної енергії, обробки та відображення інформації; систем розподіленої генерації з відновлювальними та альтернативними джерелами живлення, а також програмне забезпечення. Випускники працюють в сфері експлуатації та обслуговування електронної апаратури та систем керування широкого спектру, зокрема в компаніях «Інформаційні комп’ютерні системи» (ІНКОМ), «Інформаційні програмні системи» (IРS), «РЕНОМЕ-СМАРТ», Інституті електродинаміки НАН України, «Квазар-Мікро», «Philips», «Siemens», «Samsung».
Акустичні мультимедійні технології та системи
Форма навчання: денна
В рамках спеціалізації передбачено вивчення основ електроніки та акустики. Особлива увага приділяється застосуванню та розробці електроакустичних приладів й апаратів для використання в мультимедійних середовищах. Проводиться підготовка з сучасних інформаційних технологій, використання новітніх програмних пакетів для моделювання та аналізу акустичних процесів та сигналів різної природи. В рамках спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy. Випускники працюють у конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів, проектування перетворювачів для різних типів середовищ; в компаніях, що надають послуги акустичного проектування та з питань захисту інформації; у концертних залах, театрах, студіях звукозапису.
Біоакустичні системи
Форма навчання: денна
Студенти спеціалізації «Біоакустичні системи» вивчають застосування та розробку електроакустичних приладів і апаратів для створення біоакустичних приладів та систем. Здійснюється підготовка з сучасних інформаційних технологій, використання програмних пакетів для моделювання та аналізу впливу акустичних сигналів на біосферу та людину. Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування біоакустичної апаратури (УЗД-апарати, слухові апарати, акустичні хірургічні інструменти тощо); дослідних установах; компаніях з аналізу сигналів різної природи та проектування систем «безконтактного» керування.
Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки» - це вивчення синтезу сучасних систем і технологій створення, обробки, передавання та відтворення відео- і аудіоконтенту. Студенти спеціалізації опановують технології відеозйомки, звукозапису, програмно-технічні засоби відеомонтажу і обробки звуку, вивчають системи та технології дротового та бездротового передавання контенту з використанням інтерактивних методів навчання академії Cisco NetAcademy. Випускники працюють інженерами, системними інтеграторами, асистентами творчих працівників у галузях телебачення, радіомовлення, кінематографії, комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, звукозапису, відеозйомки, відеодизайну, озвучення приміщень та просторів, мобільного зв’язку, мультисервісних мереж провайдерів послуг, кабельних, волоконно-оптичних і супутникових систем.