Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
171
Електроніка
Спеціальність присутня на

Електроніка панує в усіх сферах нашого життя – без неї неможливо уявити ані сучасне виробництво, ані IT-компанію, ані орбітальну станцію. Студенти спеціальності «Електроніка» вивчають властивості матеріалів електроніки та акустики, технологічні процеси, принцип дії елементів, компонентів, типових схем приладів та функціональних вузлів. Вони точно знають, як застосовувати на практиці технологічне, вимірювальне обладнання та устаткування електронної та акустичної техніки, комп’ютерні системи та програмні засоби. У випускників формуються всі необхідні для успішної професійної діяльності компетентності: використання технологій, матеріалів та приладів електронної та акустичної техніки; конструювання, виготовлення, випробовування, монтаж та установлення, експлуатація, відновлення та модернізація електронної та акустичної апаратури.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Електронні прилади та пристрої
Форма навчання: денна / заочна
Студенти спеціалізації «Електронні прилади та пристрої» вивчають фізику процесів твердотільних, вакуумних та плазмових приладів та методів фізико-топологічного математичного моделювання; вчаться створювати тривимірні комп’ютерні моделі приладів та досліджувати їх в середовищі Comsol Multiphysics, SolidWorks та ін. Вивчаються системи прикладного та космічного телебачення, фотоакустичної діагностики, комп'ютерної обробки зображень, багаторівневе програмування електронні системи та робототехніку на базі Arduino, обробку та захист інформації, банківські системи електронних розрахунків, системи штучного інтелекту та ін. Випускники працюють у сфері досліджень, проектування, виробництва та експлуатації електронних приладів та пристроїв широкого призначення.
Електронні компоненти і системи
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні компоненти і системи» - це сучасні методи розробки та проектування: мікропроцесорних пристроїв та систем керування різноманітного призначення; електронних систем керування та регулювання. Студенти вивчають методи аналізу та синтезу, принципи дії пристроїв та систем перетворення параметрів електричної енергії, обробки та відображення інформації; систем розподіленої генерації з відновлювальними та альтернативними джерелами живлення, а також програмне забезпечення. Випускники працюють в сфері експлуатації та обслуговування електронної апаратури та систем керування широкого спектру, зокрема в компаніях «Інформаційні комп’ютерні системи» (ІНКОМ), «Інформаційні програмні системи» (IРS), «РЕНОМЕ-СМАРТ», Інституті електродинаміки НАН України, «Квазар-Мікро», «Philips», «Siemens», «Samsung».
Акустичні мультимедійні технології та системи
Форма навчання: денна
Особлива увага приділяється застосуванню та розробці акустичних систем для використання в мультимедійних середовищах: ультразвукових далекомірів, вимірювачів рівнів, гідроакустичних приладів, приладів акустичного неруйнівного контролю. Студенти вивчають новітні інформаційні технології, використання сучасних програмних пакетів для моделювання та аналізу акустичних процесів та сигналів різної природи, обробки акустичних зображень. В межах спеціалізації є можливість отримувати знання про мережеві технології на базі представництва CISCO NetAcademy. Випускники працюють у конструкторських відділах з проектування перетворювачів для різних типів середовищ (Державне підприємство «Київський НДІ Гідроприладів», «Ультракон-Сервіс»); в установах, що надають послуги акустичного проектування, з питань захисту інформації (СБУ); компаніях з аналізу звукових сигналів різної природи.
Акустичний моніторинг, біо- та психоакустика
Форма навчання: денна
Студенти цієї спеціалізації вивчають проблеми створення звуків (музична акустика, акустика мовлення, електроакустика); передачу звуків (архітектурна акустика) і сприйняття звуку (психоакустика - акустика слуху). Майбутні фахівці опановують нові можливості роботи зі звуком за допомогою комп'ютерних технологій; розробляють акустичні системи, займаються комп’ютерним моделюванням слухової та мовленнєвої систем людини, розробляють нові засоби діагностики слуху. Студенти розглядають сучасні методи зниження шуму у містах, питання біоакустики (наприклад, захист від гризунів за допомогою УЗ). Випускники працюють в установах з розробки та обслуговування акустичної медичної апаратури (УЗІ, слухові апарати) (майже у всіх діагностичних центрах Києва); звукорежисерами у концертних залах, театрах, студіях звукозапису (Національний академічний драматичний театр ім. І.Франка), на телеканалах (M1, СТБ, ICTV); в конструкторських відділах з аналізу акустичних та вібраційних властивостей матеріалів (Державний НДІ будівельних конструкцій).
Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Електронні та інформаційні технології кінематографії та аудіовізуальних систем» –- це синтез сучасних систем і технологій створення, обробки, передавання та відтворення відео- і аудіоконтенту. Студенти спеціалізації опановують технології кінозйомки, звукозапису, програмно-технічні засоби відеомонтажу і обробки звуку, вивчають системи та технології дротового та бездротового передання контенту з використанням інтерактивних методів навчання. Випускники працюють інженерами, системними інтеграторами, асистентами творчих працівників у галузях кінематографії, телебачення, радіомовлення, комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, звукозапису, відеозйомки, відеодизайну, озвучення приміщень та просторів, мобільного зв’язку, мультисервісних мереж провайдерів послуг, кабельних, волоконно-оптичних і супутникових систем.