Отримай відповіді на свої питання! База супергероїв «КПІ»
CПИСКИ ЗАРАХОВАНИХ
172
Телекомунікації та радіотехніка
Спеціальність присутня на

Телекомунікація, радіотехнічні та електронні системи – завжди серед флагманів розвитку науки та техніки у світі: мобільний і супутниковий зв'язок, радіомовлення і телебачення, комп'ютерні та інформаційні системи, інтернет існують і розвиваються завдяки саме телекомунікаційним системам. Напрями професійної діяльності фахівців зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» включають розробку та експлуатацію систем телекомунікацій, радіозв'язку, телебачення, радіоуправління, мобільного зв'язку, електронних і комп'ютерних систем тощо. Випускники реалізують себе на підприємствах та в компаніях операторів мобільного зв’язку, інтернет-провайдерів, на телебаченні та радіо, на виробництвах телекомунікаційної та радіоелектронної апаратури, програмного забезпечення тощо.

Сертифікати ЗНО
  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Інформаційно-комунікаційні технології
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційні технології» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку. Під час навчання студенти опановують спеціальні знання із проектування програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, «хмарних» дата-центрів; побудови інформаційно-комунікаційних систем на основі технологій інтернету речей; створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельної колективної обробки значних обсягів інформації. Випускники працюють у провідних компаніях, середи яких «Microsoft», «Ericsson», «EPAM», «Huawei» та ін., а також в компаніях провідних операторів зв’язку та провайдерів інтернет-послуг.
Телекомунікаційні системи та мережі
Форма навчання: денна / заочна
Обравши спеціалізацію «Телекомунікаційні системи та мережі» студенти вивчають методи побудови, проектування і синтезу сучасних телекомунікаційних систем і мереж, теорію телекомунікаційних мереж, прикладну теорію інформації для телекомунікацій, телекомунікаційні мережі наступного покоління, методи управління телекомунікаційними мережами, технології міжмережевої взаємодії тощо. Випускники працюють фахівцями із телекомунікаційної інженерії та інженерами в галузі електроніки і телекомунікацій в провідних компаніях операторів стаціонарного та мобільного зв’язку, науковими співробітниками на науково-дослідних та керівних посадах в галузі телекомунікацій, де виконують наукові дослідження та розробку новітніх телекомунікаційних систем та мереж.
Мобільні телекомунікації
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Мобільні телекомунікації» передбачає вивчення студентами методів підтримки мобільності в сучасних стільникових системах радіодоступу, в тому числі 5-го покоління, системах широкосмугового доступу, неоднорідних багаторівневих телекомунікаційних розподілених мережах на базі різних технологій та архітектур. Студенти опановують основи цифрових комунікацій; програмної інженерії; побудови, налагодження, функціонування, адміністрування, управління і моделювання телекомунікаційних систем і мереж з підтримкою мобільності. Випускники працюють на інженерних та управлінських посадах на підприємствах і організаціях в сфері електроніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, а також компаніях операторів мобільного зв’язку («Київстар», «Lifecell» (Turkcell), «Vodafone» (МТС) та ін.).
Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій» передбачає набуття студентами навичок з розробки та експлуатації апаратно-програмних засобів електронних комунікацій сучасних та майбутніх поколінь 5G та «Smart Ubiquitous Networks»; програмування мовами: С/С++, Java, HTML, VHDL; розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв на платформі Android. Випускники працюють на інженерних (розробники і виробники апаратно-програмних засобів дротових і бездротових телекомунікацій) та адміністративних посадах в організаціях, що займаються електронікою, комунікаціями, програмним забезпеченням та інформаційними технологіями (компанії «Alcatel-Lucent», «Київстар», «Lifecell» (Turkcell), «Vodafone» (МТС) та ін.).
Радіотехнічні інформаційні технології
Форма навчання: денна / заочна
Студенти вивчають цифрові алгоритми формування та оброблення сигналів з їх реалізацією на сигнальних цифрових мікропроцесорах (DSP), методи модуляції (BPSK, QPSK, GMSK, OFDM тощо), кодування (БЧХ-коди, турбо-коди та ін.), адаптивні методи цифрової обробки сигналів; теорію передачі інформації, в рамках якої розглядаються системи сучасного телебачення DVB-S2, DVB-T2, системи мобільного зв’язку різних поколінь (GSM, UMTS, WiMax, LTE), локального зв’язку між пристроями по Wi-Fi, Bluetooth; системи видобування інформації, до яких належать радіолокаційні системи, радіонавігаційні системи (GPS, ГЛОНАСС); системи руйнування інформації і захисту власної інформації. Високому рівню знань сприяють робота в відділенні академії «MikroTik», студентських гуртках проектування радіоелектронних пристроїв на Аrduino, Raspberry Pi, програмування мікроконтролерів та веб-програмування. Випускники працюють керівниками, провідними розробниками у компаніях операторів мобільних радіомереж, радіомовних та телевізійних компаніях, у науково-дослідних та виробничих організаціях радіотехнічного профілю, у технічних підрозділах державних установ, а також відомих закордонних компаніях Німеччини, Франції, Англії, США, тощо.
Радіозв’язок і оброблення сигналів
Форма навчання: денна
Студенти набувають знання в галузі завадостійкості та ефективності аналогового і цифрового оброблення сигналів, тонкого спектрального аналізу випадкових процесів, оптимального проектування схем і конструкцій підсилювальних та приймально-передавальних пристроїв радіозв’язку, виявлення сигналів на фоні завад, радіорозвідки та моніторингу. Значна увага приділяється програмуванню мікроконтролерів і мікрокомп’ютерів, програмно-конфігурованим системам зв’язку, методам та алгоритмам цифрового оброблення сигналів, алгоритмам цифрової фільтрації, сучасним інформаційним та Інтернет-технологіям. Якісна підготовка випускників призводить до високого попиту щодо їх працевлаштування провідними підприємствами, зокрема і оборонними. Випускники працюють як в українських, так і в міжнародних компаніях за кордоном в галузях не тільки радіоелектроніки та телекомунікації, а й в суміжних з ними. Високому рівню знань сприяють робота в 3 комп’ютерних класах, Академії бездротових технологій MikroTik, гуртках з проектування електронних пристроїв на Аrduino, Raspberry Pi.
Радіосистемна інженерія
Форма навчання: денна
Спеціалізація «Радіосистемна інженерія» передбачає оволодіння професійними знаннями й охоплює всі проблеми отримання, оброблення, збереження, передавання, руйнування і захисту інформації радіотехнічними засобами, опановують системний підхід і набувають компетентності у створенні й експлуатації найрізноманітніших радіоінформаційних систем, включно з системами супутникового і мобільного зв’язку та інтернету, цифрового телебачення, радіолокації, глобальної радіонавігації, радіокерування засобами цивільного і військового призначення, радіоелектронної боротьби, захисту інформації, медичної радіоелектроніки тощо. Випускники спеціалізації успішно працюють керівниками, провідними розробниками, спеціалістами з експлуатації у компаніях супутникового і мобільного зв’язку та Інтернет-провайдерів, у радіомовних та телевізійних компаніях, у науково-дослідних та виробничих організаціях радіотехнічного профілю, медичних науково-дослідних та діагностико-лікувальних закладах, у технічних підрозділах державних установ (СБУ, СЗРУ, МВД) і банків, а також відомих закордонних компаніях та їх представництвах в Україні.
Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
Форма навчання: денна / заочна
Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» спрямована на підготовку спеціалістів в галузі автоматизованого проектування і технології мікропроцесорної, мікросистемної та наносистемної радіоелектронної техніки, математичних методів та програмних засобів інформаційних, технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня. Спеціалізація відповідає спеціальності «Electronics Engineering Technology» університетів Європи та США, що базується на сучасних концепціях розвитку інтелектуальних (smart, intelligent) радіоелектронних технологій, зокрема на глобальній концепції Internet of Things.
Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
Форма навчання: денна
Студенти вивчають та отримують навики проектування, моделювання, конструювання, програмування, виготовлення та налагодження інформаційно-обчислювальних засобів електронних систем на основі однокристальних мікроконтролерів, DSP та ARM процесорів, а також ПЛІС (FPGA) з використанням пакетів програм Arduino-IDE, MatLab, OrCAD, Altium Designer, Quartus II, AVR та Code Composer Studio, IAR Workbench. Студенти спеціалізації можуть навчатись у офіційному Центрі навчання компанії «Altera» в Україні та навчальній лабораторії компанії «Texas Instruments» (США). Випускники кафедри працюють на провідних електронних та телекомунікаційних підприємствах України, інститутах НАНУ, бізнес-структурах, зокрема, «R&D Centre Samsung» (Київ), «Melexis-Ukraine», «УкрТелеком» тощо, а також за межами країни (Франція, США, Канада, Польща).