Про факультет / інститут

Факультет біомедичної інженерії – один із наймолодших факультетів Київської Політехніки, що виник на вимогу часу на межі потужних університетів. Заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» й до 2013 року мав назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету.


Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.


До складу факультету входить 5 кафедр: кафедра біомедичної кібернетики, кафедра біомедичної інженерії, кафедра біобезпеки і здоров'я людини, кафедра фізичного виховання, кафедра спортивного вдосконалення. Вивчаючи досвід ФІОТ, ФЕЛ, ПБФ, РТФ, де давно й успішно готують інженерів, зокрема за медичними напрямами, і продовжуючи традиції інженерних кафедр КПІ, основною концепцією ФБМІ є те, що навчальні дисципліни поєднують інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. На ФБМІ студентам, крім звичних і загальноприйнятих у технічному університету дисциплін, пропонують опанувати латинську мову та медичну термінологію, біоінформатику, математичне моделювання фізіологічних систем, медичну і біологічну інформатику та кібернетику, телемедицину, медичне приладобудування, розробку штучних біологічних об‘єктів, біометеріали та багато іншого.


Галузь біомедичної інженерії стрімко розвивається і є однією з найбільш перспективних сфер інженерії майбутнього. Біомедична інженерія відкриває нові широкі можливості кар'єрного росту та професійного вдосконалення. Студенти проходять виробничу практику в провідних наукових установах, клінічних лікарнях і на виробничих підприємствах України і зарубіжжя. Навчальними базами кафедри є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. .Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б. О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Науково-навчальний центр серцево-судинної інженерії НТУУ «КПІ», сучасні лабораторії й виробничі приміщення.


Випускники факультету працюють як в Україні, так і за її межами, обіймають посади провідних фахівців - біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення й вчених.