Про факультет / інститут

Факультет менеджменту та маркетингу здійснює підготовку фахівців з менеджменту, економіки та маркетингу. Випускники факультету здатні приймати обґрунтовані рішення з управління персоналом, ринком, виробництвом, зовнішньоекономічної та інноваційною діяльністю. Це кваліфіковані фахівці, які готові забезпечити ефективне функціонування національної економіки в умовах ринку.


ВВраховуючи необхідність поліпшення економіко-управлінської підготовки інженерів, цільової підготовки економістів і менеджерів, 31 березня 1992 року в КПІ створено факультет менеджменту та маркетингу (ФММ). До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.
Нині до складу ФММ входять 6 кафедр:
менеджменту;
промислового маркетингу;
математичного моделювання економічних систем;
економіки і підприємництва;
міжнародної економіки;
теоретичної та прикладної економіки.

Факультет готує висококваліфікованих фахівців, відповідно до міжнародних стандартів освіти. Фахова підготовка випускників факультету дає можливість працювати в різних галузях економіки, у планово-економічних (соціально-економічних) підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності, у науково-дослідних установах, у галузевих, міжгалузевих та територіальних органах управління, а також займатися науковою і викладацькою діяльністю у вищих та середніх навчальних закладах. Наші випускники працюють у провідних вітчизняних та міжнародних компаніях, зокрема Axon Development Group, Alpha Grissin Infotech Ukraine, Luxoft LTD, Terrasoft LTD, WORLD STAFF LTD, Hudson LTD, KPMG, ПАТ «Оболонь», КК «Roshen», Euromedia Group, ТРК «Україна», ПАТ «Епіцентр», L’oreal Ukraine та багатьох інших.