Про факультет / інститут


Випускники інженерно-хімічного факультету є фахівцями у галузі машинобудування, технології, екології та комп'ютерно-iнтегрованих технологій, які здатні проектувати, досліджувати та експлуатувати сучасне обладнання і системи керування, вдосконалювати технологічні процеси на хімічних i нафтопереробних виробництвах, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів, установах охорони навколишнього середовища.

Працевлаштування молодих спеціалістів відбувається переважно у міжнародних інжинірингових компаніях, що надають послуги з модернізації, проектування, комплектації підприємств хімічної, нафтопереробної, біохімічної та харчової галузей. Високий рівень спеціалістів викликає довіру та повагу у працедавців і гарантує успішну кар'єру.

Факультет співпрацює з академію наук України, провідними підприємствами та міжнародними науковими товариствами.