×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

ФБМІ

Факультет біомедичної інженерії – один із наймолодших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, що виник на вимогу часу спільними зусиллями провідних університетів України, шляхом підписання спільного договором між Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» й до 2013 року мав назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету.

 

Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації.

 

До складу факультету входить 5 кафедр: кафедра біомедичної кібернетики, кафедра біомедичної інженерії, кафедра біобезпеки і здоров’я людини, кафедра трансляційної медичної біоінженерії, кафедра технологій оздоровлення і спорту. Вивчаючи досвід ФІОТ, ФЕЛ, ФБТ, ПБФ, РТФ, де давно й успішно готують інженерів, зокрема й за медичними напрямами, і продовжуючи традиції інженерних кафедр КПІ, основною концепцією ФБМІ є те, що навчальні дисципліни поєднують інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. На ФБМІ здобувачам, крім звичних і загальноприйнятих у технічному університету дисциплін, пропонують опанувати латинську мову та медичну термінологію, біоінформатику, математичне моделювання фізіологічних систем, медичну і біологічну інформатику та кібернетику, телемедицину, медичне приладобудування, розробку штучних біологічних об‘єктів, біометеріали, регенеративну медицину та багато іншого.

 

Галузь біомедичної інженерії стрімко розвивається і є однією з найбільш перспективних сфер інженерії майбутнього. Біомедична інженерія відкриває нові широкі можливості кар’єрного росту та професійного вдосконалення. Здобувачі проходять практичну підготовку в провідних наукових установах, клінічних лікарнях і на виробничих підприємствах України та зарубіжжя. Навчальними базами факультету є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. .Амосова НАМН України, Інститут електрозварювання ім. Б. О. Патона НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України, ТОВ «ХЕМА», та інші сучасні лабораторії й виробничі приміщення.

 

Випускники факультету працюють як в Україні, так і за її межами, обіймають посади провідних фахівців – біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення й вчених.