×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

ФБТ

Що таке біотехнологія? Біотехнологія – це наука про отримання необхідних людині продуктів і матеріалів з використанням живих організмів, і спеціального устаткування – біотехніки.

У січні 2001 року в НТУУ «КПІ» на базі кафедри біотехнології хіміко-технологічного факультету був створений перший в Україні Факультет біотехнології і біотехніки (ФБТ).

Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в найсучасніших галузях біотехнології: мікробного синтезу біологічно активних сполук, імунобіотехнології, генно-інженерної біотехнології, біотехнології фармацевтичних препаратів, екобіотехнології, біоенергетики, біодеструкції та утилізації відходів, отримання з біомаси та відходів корисних речовин, біотестування забруднень, інженерного забезпечення біотехнологічних і фармацевтичних виробництв, молекулярної біотехнології та біоінформатики.

Випускники факультету працюють на інженерних та керівних посадах на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової та сільськогосподарської промисловості; в науково-дослідних інститутах; в проектних організаціях; в контрольно-аналітичних та сертифікаційних лабораторіях України та за її межами.

Біотехнологія – це наука майбутнього, а наше майбутнє в наших руках.