×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

053 Психологія

Професія психолога стає дедалі популярнішою та затребуваною у всіх сферах суспільства. Психологія – це ґрунтовні знання, безперервний розвиток і інтерес до своєї справи, вміння зрозуміти інших та знаходити відповіді на багато проблемних питань. Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія отримують фундаментальну психологічну освіту, опановують систему психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, які допоможуть ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми, брати участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній та консультативній діяльності. Вища психологічна освіта забезпечує актуалізацію широкого спектру можливостей, розвиток потенціалу особистості!

ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ