×
Наприклад: ФІОТ, Математика
Ваші бали ЗНО можно розрахувати за цим посиланням

Право

Підготовка фахівців за освітніми програмами «Господарське та адміністративне право і процес», «Інформаційне право та право інтелектуальної власності». Випускники також отримують знання в таких галузях права: кримінальне право і процес, цивільне право та процес, інформаційне право та безпека, інтелектуальна власність, міжнародне публічне та приватне право тощо.


Разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового та банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проєктів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації та здійснення юридичної практики.


Невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності обумовлена прискореними темпами науково-технічного прогресу. Все простіше стає порушувати авторські права та все складніше їх захищати.

Сертифікати ЗНО

  1. 1. Українська мова та література
  2. 2. Історія України
  3. 3. Іноземна мова або Математика
  4. Мінімальний конкурсний бал - 140