×
Наприклад: ФІОТ, Математика
Ваші бали ЗНО можно розрахувати за цим посиланням

Прикладна фізика та наноматеріали

Фахівці з прикладної фізики та наноматеріалів вміють проводити фундаментальні і прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, тобто всього того, що становить основу світу, в якому ми живемо. Наші випускники можуть розробляти і впроваджувати наукомісткі технології, новітні матеріали, зокрема наноматеріали, пристрої та системи в усі галузі нашого життя. Більше того, вони формують нові природничо-наукові знання про світ. Тому наші випускники, які отримали фундаментальну підготовку з фізики, математики, комп’ютерних дисциплін, іноземних мов та спеціалізовану підготовку в одному із напрямків: в галузі високих фізичних технологій, фізики живих систем або фізики енергетичних систем, працюють в провідних наукових установах світу та компаніях – лідерах наукового, технічного та технологічного прогресу.

Сертифікати ЗНО

  1. Українська мова та література – не менше 100 балів
  2. Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів
  3. Фізика або Іноземна мова – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів