×
Наприклад: ПБФ 152, ФЕЛ 171
Ваші бали ЗНО можно розрахувати за цим посиланням

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Фахівці з прикладної фізики та наноматеріалів вміють проводити фундаментальні і прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, тобто всього того, що становить основу світу, в якому ми живемо. Наші випускники можуть розробляти і впроваджувати наукомісткі технології, новітні матеріали, зокрема наноматеріали, пристрої та системи в усі галузі нашого життя. Більше того, вони формують нові природничо-наукові знання про світ. Тому наші випускники, які отримали фундаментальну підготовку з фізики, математики, комп’ютерних дисциплін, іноземних мов та спеціалізовану підготовку в одному із напрямків: в галузі високих фізичних технологій, фізики живих систем або фізики енергетичних систем, працюють в провідних наукових установах світу та компаніях – лідерах наукового, технічного та технологічного прогресу.

Дивіться відео про навчально-науковий фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, спеціальність 105 «Прикладна фізика і наноматеріали». Прикладна фізика це драйвово

ВСТУП НА БАКАЛАВРАТ

 1. Необхідні результати НМТ або сертифікати ЗНО 2019-2021 та вагові коефіцієнти для вступу за державним замовленням :
 2. 1. Українська мова - 0,3
 3. 2. Математика - 0,5
 4. 3. Історія України - 0,2
 5. 4. Мотиваційний лист
 6. Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 125
 7. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100
 8. За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
 9. 1. Мотиваційний лист

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

 1. Необхідні сертифікати вступних випробувань для вступу за державним замовленням:
 2. 1. Фахове вступне випробування - 1,0
 3. 2. Мотиваційний лист
 4. Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням - 125
 5. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 100
 6. За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
 7. 1. Мотиваційний лист