×
Наприклад: ФІОТ, Математика
Ваші бали ЗНО можно розрахувати за цим посиланням

Прикладна фізика та наноматеріали

Фахівці з прикладної фізики та наноматеріалів вміють проводити фундаментальні і прикладні дослідження властивостей і закономірностей фізичних об’єктів, процесів і систем, тобто всього того, що становить основу світу, в якому ми живемо. Наші випускники можуть розробляти і впроваджувати наукомісткі технології, новітні матеріали, зокрема наноматеріали, пристрої та системи в усі галузі нашого життя. Більше того, вони формують нові природничо-наукові знання про світ. Тому наші випускники, які отримали фундаментальну підготовку з фізики, математики, комп’ютерних дисциплін, іноземних мов та спеціалізовану підготовку в одному із напрямків: в галузі високих фізичних технологій, фізики живих систем або фізики енергетичних систем, працюють в провідних наукових установах світу та компаніях – лідерах наукового, технічного та технологічного прогресу.

Сертифікати ЗНО

  1. 1. Українська мова - 0,25
  2. 2. Математика - 0,5
  3. 3. Фізика, або Іноземна мова, або Історія України, або Хімія, або Географія, або Біологія - 0,2
  4. Мінімальний конкурсний бал - 125