×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

Вступники, що здобули повну загальну середню освіту на тимчасово окупованих територіях (свідоцтво про ПЗСО українського зразка відсутнє)

181 переглядів

Якщо вступник не навчається дистанційно в українській школі, але завершує здобуття повної загальної середньої освіти в 2024 році на тимчасово окупованих територіях або завершив здобуття повної загальної середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя після 20 лютого 2014 року або завершив здобуття повної загальної середньої освіти на інших територіях України, що є тимчасово окупованими Російською Федерацією після 07 квітня 2014 року, то в такому випадку вступник може звернутись до освітнього центру «Донбас-Україна» або освітнього центру «Крим-Україна» для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту (здійснюється уповноваженим закладом загальної середньої освіти – «Школою Екстернів») з 01 червня до 30 вересня.

Для проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови та історії України освітніми центрами оформлюється освітня декларація, яка містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Для оформлення освітньої декларації вступник звертається до відповідного освітнього центру та надає наступні документи:

1. Оригінал та копія паспорта (ID- картки) особи, з копією витягу з реєстрацією місця проживання вступника на тимчасово окупованій території або оригінал та копія свідоцтва про народження вступника та паспорта одного з батьків  з реєстрацією місця проживання на тимчасово окупованій території.

2. Оригінал та копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3. Джерело для заповнення освітньої декларації, в якому міститься інформація про здобуті результати навчання на тимчасово окупованій території.

Після оформлення освітньої декларації в закладі вищої освіти вступники подають документи для зарахування на екстернатну форму здобуття освіти до уповноваженого закладу загальної середньої освіти («Школа Екстернів»): Заяву про зарахування на екстернатну форму навчання до ліцею «Школа екстернів» та згоду на обробку персональних даних. Для неповнолітніх заявників – заяву та згоду заповнюють батьки (один з батьків) або інші законні представники. Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками. Разом з заявою подаються наступні документи:

для неповнолітніх (не досягли віку 18 років)

1. Оригінал та копія свідоцтва про народження та паспорта (ID- картки) особи , до ID- картки додається копія витягу з реєстрацією місця проживання.

2. Оригінал та копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3. Оригінал та копія 1-ї та 2-ї сторінок паспорта одного з батьків, а також сторінки з реєстрацією місця проживання (прописки).

4. Освітня декларація з вклеєною до неї фотокарткою, завірена печаткою закладу вищої освіти (та зазначенням номеру закладу в ЄДЕБО).

5. Копія документа про наявний рівень освіти (джерело), з якого було заповнено освітню декларацію, та додатку до нього.

для повнолітніх (досягли 18 років)

1. Оригінал та копія ID-картки (паспорта) особи, до копії ID- картки додається копія витягу з реєстрацією місця проживання.

2. Оригінал та копія довідки внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3. Освітня декларація з вклеєною до неї фотокарткою, завірена печаткою закладу вищої освіти (та зазначенням номеру закладу в ЄДЕБО).

4. Копія документа про наявний рівень освіти (джерело), з якого було заповнено освітню декларацію, та додатку до нього.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про повну загальну середню освіту.

Після отримання довідки про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в уповноваженому закладі середньої освіти вступник у терміни, визначені правилами прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» подає до Приймальної комісії такі документи:

1. Заяву на участь у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

3. Документ, що посвідчує особу, а за його відсутності – свідоцтво про народження. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях.

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

5. Довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього).

Для участі у конкурсі на місця державного замовлення в межах квоти-2 необхідно подати заяви на вступ з 19 липня до 31 липня. Вступники, які не мають документа державного зразка про повну загальну середню освіту, мають право подавати заяви (до 5 заяв на місця державного замовлення) лише через один освітній центр в один заклад освіти.

В разі, якщо вступник отримав довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в уповноваженому закладі середньої освіти після 31 липня, подаються заяви на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Прийом заяв на вступ завершується за 7 днів до завершення роботи освітніх центрів.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра в 2024 році зараховуються бали з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) відповідно до Додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках, проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. Співбесіда проводиться з чотирьох предметів – українська мова (обов’язково), математика (обов’язково), історія України (обов’язково), фізика або іноземна мова (англійська, німецька або французька за вибором вступника), або хімія, або біологія, або географія, або українська література. Четвертий предмет співбесіди визначається вступником шляхом подання відповідної заяви особисто або засобами електронного поштового зв’язку на офіційну адресу Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки відповідних вступних випробувань.

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного замовлення – з 03 липня до 1800 10 липня. Співбесіди та творчі конкурси для вступу на місця державного замовлення проводяться з 08 липня по 19 липня.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році право на складання співбесіди замість НМТ мають особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників за державним замовленням визначені в розділі 4 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.