×
Наприклад: ПБФ 175, ФЕЛ 171

Вступники, які знаходяться на тимчасово окупованій території, навчаються дистанційно (екстерном) в українській школі і отримають документ державного зразка про повну загальну середню освіту у 2024 році. (вступ за співбесідою замість результатів НМТ)

207 переглядів

Вступники, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території або території активних бойових дій і, які станом на 01 липня 2024 року перебувають на них або здійснили внутрішнє переміщення з них в календарний рік вступу, завершують здобуття повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за дистанційною формою та отримують документ державного зразка у 2024 році, мають право складати в закладі вищої освіти співбесіди замість результатів НМТ. Для вступу на місця державного замовлення в межах квоти-2 (в КПІ ім. Ігоря Сікорського квота-2 складає 10 % (але не менше одного місця) від максимального обсягу державного замовлення) вступники мають зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/, зареєструвати та подати в кабінеті заяви на участь у співбесідах замість результатів НМТ.

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 01 липня 2024 року. Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється з 03 липня до 1800 10 липня 2024 року для вступу на місця державного замовлення (в тому числі за квотою-2).  Перед реєстрацією заяви на участь у співбесіді необхідно подати до приймальної комісії документи, які підтверджують місце проживання вступника на зазначених територіях та/або внутрішнє переміщення з них після 01 січня 2024 року. Співбесіди та творчі конкурси для вступу на місця державного замовлення проводяться з 08 липня по 19 липня 2024 року.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра в 2024 році зараховуються бали з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети) відповідно до Додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Співбесіди для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вони проходять замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках, проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів. Співбесіда проводиться з чотирьох предметів – українська мова (обов’язково), математика (обов’язково), історія України (обов’язково), фізика або іноземна мова (англійська, німецька або французька за вибором вступника), або хімія, або біологія, або географія, або українська література.

Відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес, у разі настання обставин, що об’єктивно унеможливлюють особисте прибуття заявника для складання індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу, за зверненням заявника проводяться шляхом дистанційної індивідуальної співбесіди або дистанційного творчого конкурсу з відеофіксацією.

Після успішного складання співбесід замість НМТ, вступники для участі у конкурсі на місця державного замовлення в межах квоти-2 подають заяви на вступ з 19 липня до 1800 31 липня 2024 року в особистому електронному кабінеті на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

В разі, якщо вступник місцем проживання якого є тимчасово окуповані території або території активних бойових дій станом на 01 липня 2024 року і, який перебуває на них або здійснив внутрішнє переміщення з них в календарний рік вступу, завершив здобуття повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за дистанційною формою та отримав документ державного зразка у 2024 році звернувся до освітнього центру після 31 липня 2024 року, то він подає заяви на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Прийом заяв на вступ завершується за 7 днів до завершення роботи освітніх центрів.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування вступників за державним замовленням визначені в розділі 4 Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.